26 mei 2021

(ON)RUST?!

Soms zie je op de voorgevel van een huis een bordje, waarop met prachtige letters staat geschreven: Repos Ailleurs! De rust is elders!

Woorden met een diepere betekenis. Wij denken in dit verband ook aan een (afgeleide) uitspraak van Augustinus (354 – 430), bisschop van Hippo, namelijk:  “onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in God.”

Rust is in deze gejaagde tijd een groot goed. De 24/7 economie heeft de portemonnee tot doel verheven. Het kost echter niet alleen geld, maar ook welzijn. De huidige maatschappij stelt steeds hogere eisen aan het biologisch systeem van mensen met alle gevolgen van dien.  

Koopzondagen

We kregen vorige week een praktische en principiële brief van de Hervormde Gemeente binnen de PKN in Vriezenveen die met een gefundeerde onderbouwing het College en de gemeenteraad van Twenterand er op wees om niet het heilloze pad in te gaan om koopzondagen toe te laten. Ik citeer:

  • Sociaal: De zondag is een rustdag, waarop iedereen vrij is, afgezien van noodzakelijk werk zoals bijvoorbeeld in de zorg. Deze gezamenlijke rustdag is van groot belang voor de band binnen gezinnen en families. De kleinere ondernemers en de werknemers is een dag van rust gegund, die bijdraagt aan de binding binnen het gezin en in de samenleving. Gezamenlijke zondagsrust is nuttig en heilzaam.
  • Principieel: Vanuit de bijbel en de christelijke traditie is ons door God een rustdag gegeven.
  • Economisch: De totale vraag naar producten neemt niet toe, het geld kan immers maar één keer worden uitgegeven. Er is slechts sprake van een verschuiving van de omzet over méér dagen. De totale kosten voor een kleine ondernemer nemen toe terwijl de opbrengsten niet evenredig stijgen.
  • Maatschappelijk: Kleine ondernemers worden gedwongen mee te gaan in de zondagsopenstelling vanwege de concurrentie van de grotere ondernemingen. Ook werknemers kunnen zich gedwongen voelen om mee te werken op zondag. De hiermee gepaard gaande maatschappelijke druk is ongewenst.

Goed dat de kerken die velen in Twenterand tot steun zijn, hun boodschap in de samenleving laten horen. Het College gaat compleet aan genoemde argumenten en bezwaren voorbij. Ze heeft hier geen oog voor. Ongeloofwaardig! De gehouden burgerpeiling doet blijkbaar ook niet meer ter zake, want met name inwoners van Vriezenveen en Den Ham hebben zich in meerderheid uitgesproken geen koopzondagen te wensen. Onbegrijpelijk om met een dergelijk voorstel te komen. Veel ondernemers hebben het moeilijk in deze Corona tijd en met zes koopzondagen zou dit de ondernemers extra steun bieden….

Wat meer zoden aan de dijk zet voor onze ondernemers, is dat de gemeente:

-       Nu doorpakt met de centrumontwikkelingen
-       Knelpunten van ondernemers snel oplost. 

En een advies voor ons allen: steun lokale ondernemers zoveel mogelijk door de aankopen bij hen te doen! En gun hen en de gemeenschap een collectieve rustdag.

Laten we blijven genieten van de steeds zeldzamer wordende rust! Elke zondag herinnert ons eraan dat er sprake van een eeuwige rust is voor allen die God liefhebben. Precies: Repos Ailleurs! De rust is elders, en dat gunnen wij  iedereen!

Jan Jonker, SGP Twenterand