HomeActueelSGP en PVV vragen aandacht voor veiligheid

SGP en PVV vragen aandacht voor veiligheid

Publicatiedatum: 11 apr. 2019

 

De SGP en PVV waren de enige partijen die het woord voerden over het  Meerjarenbeleidsplan van de politie 2019 – 2022. Het was voor het eerst dat de gemeenteraad dit plan besprak in de gemeenteraad. Hoewel de gemeenteraad een beperkte invloed heeft op dit beleidsplan, is het wel goed om in de raad dit onderwerp aan de orde te stellen. Het afgeven van een signaal vanuit de raad (als de volksvertegenwoordiging) is zeker op zijn plaats.

“Laten we helder zijn: het probleem als het gaat om de leefbaarheid c.q. veiligheid van de samenleving ligt niet in de eerste plaats bij de politie. Maar in de maatschappij. En dat zijn wij met zijn allen”, aldus SGP raadslid Jan Jonker.

PVV-raadslid Erik Veltmeijer wilde weten of in Twenterand ook criminele samenwerkingsverbanden actief zijn. "Alles gebeurt overal", antwoordde Van der Kolk. Verder werd de burgemeester door de SGP en de PVV bevraagd over de werkdruk en ziekteverzuim bij de politie. Een dergelijk hoog ziekteverzuim is vaak een signaal dat er onvrede heerst in de organisatie. “Het welzijn van de medewerkers moet op orde zijn. Daar begint het mee”, aldus SGP’er Jonker. Verder lezen we in het rapport dat in Oost Nederland nog niet voldaan wordt aan de landelijke uitgangspunten voor de huisvesting van de politie. Al lang geven chefs signalen dat het piept en kraakt in teams.

 

Kwetsbare personen en wachtlijsten Jeugdzorg

De politie richt zich op kwetsbare personen. Met extra aandacht voor jongeren die doorgroeien naar crimineel gedrag. Deze gevallen laten een duidelijke stijgende lijn zien. Dat heeft consequenties voor de gemeente. De gemeente is verantwoordelijk om de zorg aan deze mensen goed te organiseren

De SGP vroeg, hoe het College dat gaat vertalen naar de capaciteit in het Sociale domein. Er zijn nu al wachtlijsten in de jeugdzorg, aldus Jonker.   

 

Boa’s en buurtapp’s

De SGP en PVV pleitten wederom voor meer BOA’s. Wij gaan niet over het aantal agenten, maar wel over BOA’s. We wachten in spanning af waar u mee komt. In de naburige gemeente kiest men voor vier BOA’s. Verder werd het College opgeroepen om samen met de dorpsraden werk te maken van buurtpreventieapps in de wijken. De dorpsraad in Vriezenveen riep hier eind vorig nog toe op om in actie te komen.