HomeActueelDankbaarheid, het gevoelen uitspreken!

Dankbaarheid, het gevoelen uitspreken!

Publicatiedatum: 22 mrt. 2014

Dankbaarheid,        het gevoelen uitspreken!

21 maart 2014

De tweede zetel kwam er toch! Door velen was de hoop wel uitgesproken dat de deelname aan het college ook stemmenwinst zou mogen opleveren. Zelf hebben we in alle oprechtheid een bijdrage mogen leveren binnen het college en de raad aan het welbevinden van burgers en de stabiliteit en betrouwbaarheid van het bestuur.

Mede door zoveel inzet en aandacht tijdens de campagne is er een mooi resultaat bereikt met een 2e zetel. Hartelijk dank daarvoor, ook de aanschuivende jonge garde!

Gods zegen en gunst is onmisbaar, dat hebben we ook ervaren. Ook het feit dat zo velen de uitvoering van ons programma publiek waarderen en nu gesteund hebben met hun stem heeft ons verrast en ook versterkt in de opvatting dat kwaliteit en doorzetting loont.

Wij zijn verplicht de betrouwbaarheid en betrokkenheid, gebaseerd op Bijbelse uitgangspunten verder vorm en inhoud te geven, ook wanneer wij in de coalitie besprekingen betrokken worden.

Onze dank gaat uit naar allen die ons gesteund hebben.

Maar ook in de toekomst hebben wij uw steun en het gebed nodig om vertrouwend op God in het politieke en bestuurlijke handelen, met kracht, wijsheid en bedachtzaamheid op te treden.

 

Lijsttrekker

Ben Engberts